Polityka prywatności

Euforia Pole Dance

DOKUMENTACJA

Polityka prywatności Euforia Pole Dance

Drogi kliencie, klientko;
Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych w związku z odbywanymi zajęciami Euforia Pole Dance.

Informujemy, że administratorem Państwa danych jako klientów naszego studia jest właścicielka firmy Euforia- Klaudia Belińska, z siedzibą Szczecinie (70-556) przy ul.Tkackiej 63a. NIP firmy: 8522503431. Dane firmy można odszukać również w CEIDG (Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej).

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób, tj.:
👉 listownie: Euforia! Klaudia Berlińska, ul.Tkacka 63a, 70-556 Szczecin
👉 e-mailem na adres: euforia.poledance@gmail.com
👉 telefonicznie pod numerem telefonu: 501448050
👉 poprzez fb: Euforia Pole Dance

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Wam prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia (w przypadku rezygnacji z naszych usług), ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Wasze wątpliwości, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego.

Przypominamy również, że Państwa dane przetwarzamy w celach:
1. Umawiania wizyt na usługi świadczone przez nasze studio.
2. Poinformowania wiadomością tekstową, bądź rozmową telefoniczną o bieżących zmianach w planie dnia, odwoływaniu zajęć, bądź zapisach na odrabianie nieobecności.
3. Zmiany terminu treningu, który został już wcześniej umówiony.
4. Marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa numer telefonu.

Przy kontakcie (telefonicznym, sms, mailowym, messenger facebook, instagram) z nami w celu umówienia się na zajęcia podanie danych jest przez Państwa zawsze dobrowolne, ale niezbędne do umówienia się na treningi grupowe oraz indywidualne.

Informujemy również iż nie przekazujemy, nie sprzedajemy, oraz nie udostępniamy w żadnej formie Państwa danych osobowych jakiejkolwiek firmie obcej, osobie prywatnej ani żadnej instytucji.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

Ponadto informujemy, iż z dniem dzisiejszym jako firma dostosowaliśmy się do przepisów, które od dnia 25.05.2018 r. regulują ochronę Państwa danych osobowych. Informujemy, iż przechowujemy następujące Państwa dane: imię i nazwisko, numer kontaktowy, data urodzenia, a także kwestionariusze zdrowotne, które stanowią informację o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w naszych zajęciach. Ma to za zadanie usprawnienie naszej pracy, a Wam drodzy klienci stworzenie komfortowych warunków wizyty co do dnia, godziny i czasu trwania zajęć. Pozwala również to na edytowanie terminu treningu, poprzez jego zmianę lub odwołanie.

Dbamy nie tylko o Wasz sportowy rozwój, ale również bezpieczeństwo. Do zobaczenia na zajęciach w naszym studio 😊

Z poważaniem,
Klaudia Berlińska